Psihoterapeut pruža saosećanje,
podršku i razumevanje.
Razgovaraj sa nekim ko će te prihvatiti bez osuđivanja.
Pitajte isidoru

Blizak odnos 

je lekovit
Psihoterapijom se bavim, jer čvrsto verujem da ljudi, uz podršku, mogu da postanu bolji i da žive sadržajnije živote. Često me pitaju u strahu da li se isplati zaranjaje u svoje dubine. Plaše se šta će tamo naći, jer je i sama površina zastrašujuća i nešto čega se stide. Iz desetogodišnjeg iskustva znam da ih tamo čeka osoba kakvu ne mogu ni u najlepšim snovima da zamisle, osoba koja je interesantna, kvalitetna i dobra.
Šta su o meni rekli